Ponedeljak - nedelja 09 - 21h

Uroša Martinovića br. 10/1 Novi Beograd ( Savada )

011 770 16 56 063 770 16 56

Opšta pedijatrija

Dr Mirjana Bogdanović

pedijatar, konsultant

Dr Aleksandra Avakumović

pedijatar, konsultant

Dr Lidija Manić

pedijatar, konsultant

Pedijatrija - subspecijalisti

Prof. dr Predrag Minić

pedijatar - dečji pulmolog, konsultant

Dr Gordana Petrović

pedijatar, dečji imunolog

Dr Olivera Ostojić

pedijatar, dečji pulmolog

Ass. Dr Nataša Stajić

pedijatar, dečji nefrolog

Doc. Dr Miloš Kuzmanović

pedijatar, dečji hematolog

Dr Gordana Isailović

dermatolog

Dr Gordana Kovačević

pedijatar - dečji neurolog